Social Icons

3 Απριλίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ


Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2012, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την έναρξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1ο Forum Συζήτησης-Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο «Τριάντα Χρόνια Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση…Και τώρα τι;» στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με την πρωτοβουλία των επιστημονικών μη κερδοσκοπικών σωματείων: Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ., Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Στόχο του Forum αποτέλεσε η ανασκόπηση και η κριτική επανεκτίμηση των εξελίξεων των τριάντα τελευταίων ετών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, η παρουσίαση της προόδου και των επιτευγμάτων στο χώρο, αλλά και των ελλείψεων και των απειλών για το μέλλον. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός Forum Συζήτησης, που θα καταλήγει σε θέσεις - στόχους έτσι ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, μέσω της διεξαγωγής 5 επιπλέον συναντήσεων  - έως τον Ιούνιο 2013 - στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Η αρχική ιδέα για τη διοργάνωση του Forum Συζήτησης στηρίχθηκε στην εμπειρία του 1ου Ελληνογαλλικού Συμποσίου Κοινωνικής Ψυχιατρικής, που είχε διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία το  1981, στην Αθήνα. Κύριος στόχος του Συμποσίου ήταν η έκφραση της ανάγκης για αλλαγή και ο προβληματισμός πάνω στη μεθοδολογία του μετασχηματισμού του τότε καθιερωμένου συστήματος. «Γιατί δεν πρόκειται απλώς για τη βελτίωση ενός συστήματος ψυχικής υγείας, πρόκειται για την ανάγκη αντικατάστασης ενός παλιού συστήματος με ένα νέο… Στο Συμπόσιο τονίστηκε η ιδιοτυπία και το πολύπλοκο της τότε σύγχρονης ψυχιατρικής περίθαλψης, το πόσο η αναγκαιότητα να διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας των μονάδων, των λειτουργιών αλλά και των ατόμων, μέσα στην καθολικότητα του προγραμματισμού και της δράσης του δημοσίου φορέα… Δεν είναι αρκετό να λειτουργούν πολλά κέντρα Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Η επιτυχία εξαρτάται από την υψηλή εξειδίκευση και τη συναισθηματική θέση του προσωπικού… Είναι φανερό πόσο η δύσκολη διαδικασία δημιουργίας νέων δομών απαιτεί: προγραμματισμό και μεθόδευση, προτάσεις αλλά κυρίως πράξεις από κρατικούς λειτουργούς και ειδικούς στους κλάδους ψυχικής υγείας, ρεαλισμό και αναζήτηση του εφικτού, αποδοχή της αντίστασης στην εξέλιξη και έγκαιρη επισήμανση και αποφυγή των κινδύνων αποτυχίας».

1. Βασικά σημεία 1ου Forum Συζήτησης, 7 & 8/12/12

Στην 1η αυτή συνάντηση αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικοί άξονες: 
 • Ιδεολογικό / φιλοσοφικό πλαίσιο.
 • Δράσεις / στοχεύσεις.
 • Οργανωτικά / διοικητικά / οικονομικά θέματα.
 • Τι κάνουμε τώρα; Μελλοντικές δράσεις.

Το 1ο Forum έκλεισε με την υπογραφή ψηφίσματος από τους συμμετέχοντες φορείς ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκε το έδαφος για την οργάνωση του 2ου Forum Συζήτησης. 

2. Βασικά σημεία 2ου Forum Συζήτησης, 16/2/13

Στο 2ο Forum Συζήτησης συμμετείχαν οι εξής φορείς: Δίκτυο «Αργώς», ΠΟΣΟΨΥ, ΠΟΚοιΣΠΕ, Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση», Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, «Συν-ειρμός» (Κέντρο Ημέρας Βαβέλ), Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». Κύριο θέμα της 2ης αυτής συνάντησης υπήρξε: “Η Αποφυγή Αναγκαστικών Νοσηλειών”. Επίσης στα πλαίσια αυτής συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας με σκοπό την επεξεργασία των εξής θεμάτων: 

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 • ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

3. Βασικά σημεία 3ου Forum Συζήτησης, 2/3/13

Η ατζέντα του 3ου Forum Συζήτησης περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: 
 • Αλληλοενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει, σύμφωνα με αυτά που συζητήθηκαν στο 2ο Forum.
 • Ποιοι είμαστε, τι υπηρεσίες προσφέρουμε και σε ποιο τομέα λειτουργούμε.
 • Εκπροσώπηση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και των οικογενειών/φροντιστών τους: τί ανάγκες θα πρέπει να καλύπτουν οι υπηρεσίες και ποιες θα πρέπει να είναι οι υπηρεσίες αυτές.

Στα πλαίσια όλου αυτού αλλά και για τον καλύτερο συντονισμό των συμμετεχόντων  αλλά και την προώθηση του διαλόγου σε θέματα που αφορούν το χώρο της ψυχικής υγείας αποφασίστηκε η δημιουργία του συγκεκριμένου ιστολογίου (blog). Επιδίωξη του διαδικτυακού αυτού χώρου είναι να αναπτυχθεί ένας ζωντανός διάλογος που θα καταλήξει σε συγκλίσεις και συνεργασίες με όλους τους φορείς, δημόσιους, ιδιωτικούς, αλλά και φορείς που εκπροσωπούν χρήστες και οικογένειες. ώστε να κατατεθεί ένα κοινό σχέδιο δράσης. Απάντηση στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι η συσπείρωση, η συνεργασία η σκέψη και η δράση πάνω σε θέματα που όλους μας απασχολούν. 

Η Οργανωτική Επιτροπή

  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων για τα Άτομα με Αναπηρία, Κ. Νομίδου

Quality Health Care and Human Rights Conditions in a Psychiatric Clinic of a General Hospital, A. Nomidou

Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχική υγεία: Θεσμοί προστασίας, Ε. Φυτράκης


Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών: Από την ανοχή στην υποστήριξη, Ε. Φυτράκης


Συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη συνηγορία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, Σ. Στυλιανίδης και συν

Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία

Καταδικαστικές αποφάσεις Venios και Karamanof κατά Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (γαλλικά)
Καταδικαστική απόφαση Βένιος κατά Ελλάδας (ελληνικά)
Καταδικαστική απόφαση Καραμανώφ κατά Ελλάδας (ελληνικά)

Σχέδιο δράσης της Ελλάδας μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις Venios και and Karamanof κατά Ελλάδας

Καταδικαστική απόφαση Campeanu κατά Ρουμανίας