Social Icons

14 Σεπτεμβρίου 2013

21/09/2013: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


09:00 - 09:30 Εγγραφές   

Έναρξη της τράπεζας (Συντονιστής: Σταυρογιαννόπουλος Μ., μέλος του FORUM)

09:30 - 09:45.  " Κρίση και Ψυχική Υγεία" Χρυσόγελος N., Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
09:45 - 10:00 Εισαγωγικές Σκέψεις,  Φραγκούλη A., PhD
, Πρόεδρος του Social Firms Europe (CEFEC), μέλος του FORUM. 


10:00 - 12:00 Πρώτη Συνεδρία


Συντονιστές:  Παπαδάκης  Χρ. (ΣΟΨΥ), Κατσαμάγκος Α, μέλος του FORUM,

Σύντομη αποτύπωση και εκτίμηση του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα: Έχουμε υποστηρίξει και ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ληπτών και των οικογενειών τους;

10:00 – 10:15 "Η εμπειρία να είναι κανείς αδελφός ψυχικά πάσχοντος ατόμου: Η ανάγκη οργάνωσης σε Σωματείο". Αγγελή Α, Αλεξανδρόπουλος Α, Πρόεδρος και Γραμματέας  του Συλλόγου Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΚΙΝΑΨΥ), μέλη του FORUM.

10:15 – 10:30 "Ο λαβύρινθος που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες των ψυχικά πασχόντων". Κανελλή Μ, Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία. μέλος του FORUM

10:30 - 10:45 "Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Ελλάδα". Φυτράκης E., Δρ. Νομικής. – Δικηγόρος, Ειδικός επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη.

10:45 - 11:00 "Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καταρρέουν: Μνημόνιο στην Ψυχική Υγεία". Τσαμίτας Α., Γραμματέας του Συλλόγου «Αυτοεκπροσώπηση», μέλος του FORUM

11:00 - 11:15 "Hearing Voices Network : Ιστορικό Δημιουργίας και Φιλοσοφίας του Δικτύου, Διαδρομή στην Ελλάδα - Ομάδες αυτοβοήθειας: Ανάγκη για ανάρρωση, όχι συντήρηση στην ασθένεια.". Λυκοβουνιώτη Μ., Μέλος του Ελληνικού Δικτύου "Ακούγοντας Φωνές", μέλος του FORUM.

11:15 - 11:30 " Η κινητή μονάδα ως ένα σύγχρονο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές " , Σκαρβέλλης Κ., μέλος του FORUM.

11:30 - 11:45 "Σύστημα Υγείας για τους ΑΜΕΑ" . Μπίμπασης Φ.
, Συντονιστής Θεματικής Ομάδας ΑΜΕΑ των Οικολόγων Πράσινων, μέλος του FORUM.

11:45 - 12:00 “Θέσεις και προτάσεις για την Ψυχική Υγεία” Σούμπαση Μ., εκπρόσωπος της Θεματικής Ομάδας Υγείας των Οικολόγων Πράσινων

12:00 - 12:15 Παρεμβάσεις-Συζήτηση

12:15 - 12:30 Διάλλειμα για καφέ


12:30 - 14:10 Δεύτερη Συνεδρία

Συντονιστές: Φωτόπουλος Β., Διευθυντής ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, Φίτσιου Π., μέλος του FORUM

Πολιτικές-Σχέδια Δράσης-Προγράμματα και Καινοτομίες στην Ψυχική Υγεία: Προτάσεις για ένα «βέλτιστο μίγμα» υπηρεσιών ψυχικής υγείας, βασισμένo στην τεκμηριωμένη ψυχιατρική, στις ανάγκες των ληπτών σε τοπικό επίπεδο και με την ενεργό συμμετοχή των ιδίων των ληπτών, των οικογενειών τους και της κοινότητας. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την συνέχεια στην εφαρμογή, ανεξάρτητα από τις «διακυμάνσεις» της πολιτικής βούλησης;

12:30 - 12:50 “Καινοτόμες Δράσεις για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας”.  Jacob B., Project Manager and Federal Coordinator of the Reform of Mental Health Care: 

12:50 - 13:10 “Τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι σταθερά μειονεκτήματα. Οι επιπτώσεις των επιλογών φροντίδας στην ψυχική υγεία”. Prof. Dr. Delespaul Philippe A.E.G., Professor for Innovations in Mental Health Care, Board member CCAF, The Netherlands

13:10 - 13:30 “Βελτιστοποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης μέσω του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της εφαρμογής των υπηρεσιών: Στοιχεία από τρεις εθνικές στρατηγικές (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Βέλγιο)”. Prof. Morris M., Director, Centre for Community Mental Health, Birmingham City University:

13:30 - 13:50 “Τεκμηριωμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινοτική φροντίδα των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές”. Dr. Barbato Ang., Senior Scientist at the Epidemiology and Social Psychiatry Unit, Mario Negri Institute:

13:50 - 14:10 "Πώς διασφαλίζουμε ένα βιώσιμο σύστημα κοινοτικής φροντίδας στην ψυχική υγεία σε τοπικό επίπεδο, διαμέσου ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού". Dr. Pfeiffer J., Member of the Expert Group in Transition of Institutional to Community Based Care, Senior Policy Advisor in DI of Mental Health Europe.

14:10 - 14:30 Συζήτηση-Παρεμβάσεις 

14:30 - 15:30 Ελαφρύ Γεύμα 


15:30 - 18.00 Τρίτη Συνεδρία

Συντονιστές: Λαζαρίδου Μ., μέλος του FORUM, Χρυσόγελος Ν.

Τα Οικονομικά της Ψυχικής Υγείας: Χρηματοδότηση, Κοστολόγηση και Ορθή Διαχείριση Πόρων. Προς ένα βιώσιμο σύστημα ψυχικής υγείας στη Χώρα: Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης.

15:30 - 15:50 “Παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κλινικές και οικονομικές πτυχές της ψυχικής υγείας”. Prof. Amaddeo F., Associate Professor of Psychiatry, Department of Public Health and Community Medicine, University of Verona.

15:50 - 16:10 “Ανακτώντας μια ζωή – πώς θα έμοιαζε η επιτυχία; Ο σκοπός και ο ρόλος της σύγχρονης υπηρεσίας ψυχικής υγείας”. Prof. Grove B., Senior Policy Advisor, Mental Health Europe.

16:10 - 16:30 “Πολιτική Ψυχικής Υγείας-Η εμπειρία της EUFAMI από την εργασία της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο”. Magro C., Vice President, EUFAMI.

16:30 - 16:50 “Ψυχική Υγεία και ΜΜΕ: μιλώντας για εικόνες και ταυτότητα”. Huitink Cl., Policy employee Dutch Association for Mental Health and Addiction Care (GGZ Nederland) , Board Member of the Global Initiative on Psychiatry.

16:50 - 17:10 “Σχεδιασμός και μετασχηματισμός του Συστήματος Ψυχικής Υγείας σε εθνική κλίμακα”.  Carpay M., MD member of the board of the Asklepios Foundation and Program Μanager of Mental Health in the sectors mental health care,  care for people with learning disabilities and care for the elderly of Cordaan,  Amsterdam, the Netherlands.

17:10 - 17:30 Συζήτηση-Παρεμβάσεις 

17:30 - 18:30 Κλείσιμο-Συμπεράσματα. Συντονιστές: Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του FORUM


  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων για τα Άτομα με Αναπηρία, Κ. Νομίδου

Quality Health Care and Human Rights Conditions in a Psychiatric Clinic of a General Hospital, A. Nomidou

Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχική υγεία: Θεσμοί προστασίας, Ε. Φυτράκης


Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών: Από την ανοχή στην υποστήριξη, Ε. Φυτράκης


Συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη συνηγορία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, Σ. Στυλιανίδης και συν

Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία

Καταδικαστικές αποφάσεις Venios και Karamanof κατά Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (γαλλικά)
Καταδικαστική απόφαση Βένιος κατά Ελλάδας (ελληνικά)
Καταδικαστική απόφαση Καραμανώφ κατά Ελλάδας (ελληνικά)

Σχέδιο δράσης της Ελλάδας μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις Venios και and Karamanof κατά Ελλάδας

Καταδικαστική απόφαση Campeanu κατά Ρουμανίας